Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cereno Scientific AB släpper delårsrapport

Nyhet: 2017-12-07

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport:

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

● Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 040 934 SEK (-5 047 749 SEK).
● Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,46 SEK) före utspädning och -0,27 SEK
(-0,45 SEK) efter utspädning.
● Soliditeten uppgick till 90,1 % (94,1 %).

Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

● Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
● Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 182 976 SEK (-1 064 845 SEK).
● Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,10 SEK) före utspädning och -0,11 SEK
(-0,09 SEK) efter utspädning.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 990 500 aktier per 2017-09-30.
Med ”Bolaget” eller ”Cereno Scientific” avses Cereno Scientific AB med organisationsnummer 556890-4071.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2017

Cereno Scientific har engagerat Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor samt Jan-Peter Idström som Senior Director Development.

Cereno Scientific medverkade i september på mötet ”Nordic Life Science Days” som arrangerades i Malmö. Presentationer kring forskning, trender, företag, regulatoriska aspekter och finansiering blandades med möten företag emellan med syfte att hitta samarbetspartners.

Händelser efter periodens utgång

Cereno Scientific meddelar att bolaget i början av oktober fick godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår kliniska studie med CS1. De första individerna i studien doserades i slutet av oktober.

VD Sten R. Sörensen kommenterar

Bästa aktieägare,

Genom denna rapport är jag glad att få avlämna en samlad uppdatering av de händelser som genomförts av Cereno Scientific och om vårt arbete med att utveckla en förebyggande behandling, som ska kunna påverka förekomsten av blodpropp, den globalt dominerande dödsorsaken. Vår vision och den spännande möjligheten vi har är att utveckla vår läkemedelskandidat CS1 till att bidra till en bättre behandling med mindre risk för blödningar.

Klinisk studie inleds med läkemedelskandidaten CS1

Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med utvecklingsarbetet med en ny formulering, för att kunna inleda en första klinisk studie med läkemedelskandidaten CS1.
I början av juli lämnades ansökningshandlingar in för att få genomföra en klinisk studie och vi är glada att kunna rapportera att vi i början av oktober fick godkännande av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden i Uppsala att starta vår planerade kliniska studie med CS1. De första individerna i studien doserades i slutet av oktober. Studien, som genomförs i samarbete med Cereno Scientifics kliniska forskningspartner, CTC i Uppsala, och inkluderar personer med borderline hypertoni och obesitas, kommer undersöka säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras.
Vi ser det som en framgång för vårt team och samarbetspartners, vilka har arbetat intensivt med vår ambition att ta fram ett nytt förebyggande läkemedel för att bättre kunna behandla patienter som lider av trombos¬relaterade sjukdomar. Vi kommer att informera mer om studiens genomförande och resultat i kommande kvartalsrapporter.

Strategiska rekryteringar

Vi har tidigare kommunicerat vår strategiska ambition att stärka vårt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom kardiologi och trombossjukdom som rådgivare till bolaget. I linje med denna strategi är vi stolta att meddela att vi har engagerat Professor Gregory Y. H. Lip som Senior Clinical Advisor. Dr Lip är Professor för Cardiovascular Medicine vid University of Birmingham Institute of Cardiovascular Sciences, City Hospital, Birmingham, UK, och en erkänd expert inom trombosfältet.
I tredje kvartalet rekryterades också Jan-Peter Idström som Senior Director Development. Idström har lång och gedigen erfarenhet inom kardiovaskulär forskning och läkemedelsutveckling, bland annat från AstraZeneca.

Övriga aktiviteter

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra Nordic Life Science Days i Malmö, där vi presenterat för investerare och läkemedelsbolag, vilka vi för kontinuerligt samtal med. Vi deltager under hösten även i ytterligare internationella läkemedels- och investerarkonferenser såsom BIO-Europe i Berlin den 6-8 november, samt Nordic-American Life Science Conference den 13-14 december och RESI Conference den 15 december, båda i New York, USA.

Jag ser med förväntan fram emot den kommande perioden och i den viktiga steg för utvecklingen av CS1 mot ett läkemedel som kan erbjuda en effektiv prevention mot blodproppar utan att detta medför den ökade blödningsrisk som finns med de blodförtunnande läkemedel som används idag. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss på resan och ser fram emot att informera kring vår utveckling i kommande rapporter.
Göteborg, den 14 november 2017

Sten R. Sörensen, VD Cereno Scientific AB

Hitta hela rapporten här: Cereno Scientific delårsrapport 3

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en omformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. För mer information, se www.cerenoscientific.se.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

AV:

Nyheter

 • GU Ventures national finalist in the Nordic Startup Awards!

  [2018-08-20] GU Ventures is proud to announce that we made it to the finals in the Nordic Startup Awards 2018 in the "Best Accelerator or Incubation program" category - together with four champions in the field. In total, 2500 nominated startups, incubators, investors and eco system heros are participating.

 • GU Ventures meddelar nya styrelseledamöter

  [2018-05-02] Den 25 april hölls GU Ventures årsstämma där två nya styrelseledamöter vales in i styrelsen.

 • Cirkulär ekonomi skapar kraftsamling under Sveriges Innovationsriksdag i Borås

  [2018-04-11] Under två dagar samlar Sveriges Innovationsriksdag 450 personer från 60 inkubatorer och science parks runt om i Sverige. Årets tema är cirkulär ekonomi och konferensen besöks bland annat av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skoog. 2018 är det Borås tur att arrangera årskonferensen med Inkubatorn i Borås och Science Park Borås som värdar.

 • CELLINK vinner prestigefyllda "Red Dot Award" för sin 3D-bioprinter BIO X

  [2018-04-11] CELLINKs BIO X 3D-Bioprinter har tilldelats Red Dot Award för produktdesign. Det prestigefyllda Red Dot Award är en internationell designtävling där produkter bedöms i olika kategorier av branschledande designers. I år deltog produkter från 59 länder.

 • BioGaia förvärvar GU Ventures aktiepost i Metabogen

  [2018-04-09] GU Ventures meddelar att BioGaia har förvärvat ytterligare andelar i det gemensamma innehavet MetaboGen AB i en affär som inkluderar GU Ventures hela aktiepost. BioGaia blir därmed majoritetsägare i bolaget. Samtidigt meddelar BioGaia att de kommer att initiera flera forskningsprojekt i MetaboGen i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers.

 • Smartster blir publikt och startar crowdfunding

  [2018-03-27] Smartster ¿ Smartster Group AB (publ), som driver marknadsplatsen Smartster i 5 länder, tar nu nästa steg i sina förberedelser mot en listning genom att göra bolaget publikt och starta en crowdfunding kampanj om upp till 20,4 MSEK via Fundedbyme. I samband med att kampanjen går live idag, meddelar bolaget att mer än 10 MSEK är förtecknat och garanterat och att man ser fram emot ett stort intresse från allmänheten att delta i emissionen.

 • GU Ventures topprankas som en av världens främsta inkubatorer

  [2018-03-01] UBI Globals rankning av inkubatorer runt om i världen har nu avgjorts med det glädjande resultatet att GU Ventures har topprankats som en av de främsta inkubatorerna i världen tillsammans med tre andra svenska inkubatorer.

 • Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

  [2017-12-07] Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

Fler nyheter

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2017-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?