Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pexa: Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Nyhet: 2017-05-05

Länk till Pexas delårsrapport

 

Sammanfattning av delårsrapport


Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 832 288 SEK (0).

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 256 133 SEK (-638 333).

- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07) före utspädning och -0,13 SEK (-0,07) efter utspädning.
 

- Soliditeten uppgick till 95,7 % (90,0).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-03-31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.


Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017


- PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett PExA 2.0-system och levererades under första kvartalet 2017.
Övriga händelser under det första kvartalet 2017


- Den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari 2017. På tvådagarsmötet i Göteborg deltog närmare 100 inter- nationella mötesdeltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner samt representanter från globala läkemedelsbolag.


- Under rubriken ”PExA andas kvalitet och affärs- mannaskap” publicerar den oberoende analys- tjänsten SvD Börsplus i slutet av januari 2017 en analys av Bolaget.


- PExA meddelar i februari 2017 att Bolaget genomfört kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. PExAs studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat.


- Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet 2017. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande FAS 2-program.


- PExA genomför ett kundmöte som bland annat resulterar i en inbjudan att delta på det internationella mötet ’The Future of Critical Care – A brainstorming Meeting’ som äger rum i Portugal i mitten av maj 2017. Bolaget kommer att delta på mötet och demonstrera PExAs teknologi.

- PExA planerar att arrangera ett satellitmöte i anslutning till ERS International congress, världens största lung- konferens, som äger rum i Milano i september 2017. PExAs möte kommer behandla nya och framtida forsk- ningsrön baserade på PExAs metod och internationellt tongivande forskare förväntas delta.

AV:

Nyheter

Fler nyheter

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2017-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?