Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Alzinova släpper delårsrapport

Nyhet: 2017-11-03

Sammanfattning av delårsrapport 3

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 565 431 SEK (-1 507 785 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,28) före utspädning och -0,28 SEK efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 92,9 % (92,0 %).


Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -137 080 SEK (-538 035 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,10) före utspädning och -0,02 SEK efter utspädning.
   

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861–8168.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

 • I augusti slutfördes en framgångsrik farmakologisk studie med ALZ-101 på kanin. Studien utvärderade olika doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades. Liksom i tidigare studier kunde inte någon toxisk effekt av vaccinet påvisas i försöksdjuren, samtidigt som effekten av behandlingen var övertygande.
 • I augusti erhöll vi godkänt patent i Kanada för grundteknologin AβCC och ALZ101.
 • I september erhöll vi godkänt patent avseende AβCC och ALZ-101 från den amerikanska patentmyndigheten.
 • I september slutförde vi ett projekt där mängden orenheter, som tungmetaller och lösningsmedel, i läkemedelssubstansen mättes. Alla mätvärden låg under de gränsvärden som fastställts av EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten).
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I oktober deltog vi på Bio-Japan i ett arrangemang av Business Sweden. Vi fick möjlighet att knyta nya kontakter med japanska läkemedelsbolag samt bolag med nära koppling till Japan.
 • I oktober avrapporterade vi ”IMMOVA- SME Instrument Phase 1 feasibility report”. Vi erhöll tidigare under året ett bidrag om €50K i syfte att upprätta en kommersialiseringsplan för vaccinet ALZ-101.
 • I oktober skrevs avtal med ett CRO (Clinical Research Organisation) för kommande toxikologistudier, inklusive GLP-studie (Good Laboratory Practice) och utvecklande av analytiska metoder som krävs för denna.
 • I oktober skrevs avtal med ett CMO (Clinical Manufacturing Organisation) för kommande produktion av ALZ-101 som en teknisk batch och en GMP batch (Good Manufacturing Process), inklusive utvecklandet av analytiska metoder och kommande stabilitetsstudier av läkemedlet.
   

VD kommenterar

Det pre-kliniska arbetet med vårt vaccin ALZ-101 har under tredje kvartalet fortsatt enligt plan. Det innebär att vi avser att inleda GLP-toxstudien under 2017. Studien kommer att genomföras av ett CRO (Clinical Research Organisation) som har lång erfarenhet av liknande projekt. När denna slutförts kan vi sammanställa ansökan om att genomföra en klinisk Fas-1-prövning på människa. Baserat på den information vi fick från de regulatoriska myndigheterna förra hösten känner vi oss trygga med att vårt pre-kliniska program kommer att bedömas positivt.

En viktig fråga i all läkemedelsutveckling är att tidigt kunna bedöma om produkten har sannolikhet att ge en effektiv behandling. Detta har visat sig vara särskilt komplicerat för läkemedelskandidater vid Alzheimers sjukdom. Därför har vi tagit hjälp av ledande forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som utvecklat lovande metoder där hjärnsubstans från avlidna patienter används. Vi har kunnat påvisa tydligt positiva effektresultat med både ALZ-101 (vaccin) och ALZ-201 (antikropp). I syfte att bekräfta de goda resultaten har vi påbörjat uppföljningsstudier i ett samarbete med Sahlgrenska Akademin och Oxford University.
Projektet finansieras genom ett bidrag av Vinnova.

Patentsituationen har ytterligare förstärkts under perioden, genom att vi nu kunnat lägga till ett nytt godkännande i Kanada, samtidigt som vi erhöll samtliga formella underlag för patentet i USA.

Vår finansiella situation ser fortsatt god ut tack vare att vi varit framgångsrika med att erhålla bidragsfinansiering från såväl Vinnova som Europeiska Kommissionen under året. Våra kostnader följer också planen.

Vi ingick i en delegation med Business Sweden som besökte Bio-Japan i Yokohama under oktober månad. Vi fick där möjlighet att knyta nya kontakter på denna mycket spännande och viktiga marknad.

Alzinova utvecklar en ny sjukdomsmodifierande terapi som är helt unik. Den är mycket specifik för de toxiska oligomerer som ledande specialister idag anser är orsaken till sjukdomen. Dessa specialister anser dessutom att en användbar terapi sannolikt bör sättas in mycket tidigt i sjukdomsförloppet. Ett vaccin är mer kostnadseffektivt än en antikropp och är därför den optimala lösningen. Den är billigare att tillverka än en biologisk antikropp och mindre resurskrävande för vården eftersom patienten behöver färre vårdbesök för att erhålla läkemedel. En kostnadseffektiv behandling är en förutsättning för att globalt kunna erbjuda breda grupper en livslång behandling. Vårt vaccin, ALZ-101, sticker verkligen ut som en helt unik kandidat till framtida behandling av Alzheimers sjukdom.

- Per Wester VD, Alzinova AB

Hitta hela rapporten här: Alzinova rapport för tredje kvartalet 2017

Om Alzinova

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet oskadliggöra de ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst och förlopp. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling som förberedelse inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

AV:

Nyheter

 • GU Ventures national finalist in the Nordic Startup Awards!

  [2018-08-20] GU Ventures is proud to announce that we made it to the finals in the Nordic Startup Awards 2018 in the "Best Accelerator or Incubation program" category - together with four champions in the field. In total, 2500 nominated startups, incubators, investors and eco system heros are participating.

 • GU Ventures meddelar nya styrelseledamöter

  [2018-05-02] Den 25 april hölls GU Ventures årsstämma där två nya styrelseledamöter vales in i styrelsen.

 • Cirkulär ekonomi skapar kraftsamling under Sveriges Innovationsriksdag i Borås

  [2018-04-11] Under två dagar samlar Sveriges Innovationsriksdag 450 personer från 60 inkubatorer och science parks runt om i Sverige. Årets tema är cirkulär ekonomi och konferensen besöks bland annat av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skoog. 2018 är det Borås tur att arrangera årskonferensen med Inkubatorn i Borås och Science Park Borås som värdar.

 • CELLINK vinner prestigefyllda "Red Dot Award" för sin 3D-bioprinter BIO X

  [2018-04-11] CELLINKs BIO X 3D-Bioprinter har tilldelats Red Dot Award för produktdesign. Det prestigefyllda Red Dot Award är en internationell designtävling där produkter bedöms i olika kategorier av branschledande designers. I år deltog produkter från 59 länder.

 • BioGaia förvärvar GU Ventures aktiepost i Metabogen

  [2018-04-09] GU Ventures meddelar att BioGaia har förvärvat ytterligare andelar i det gemensamma innehavet MetaboGen AB i en affär som inkluderar GU Ventures hela aktiepost. BioGaia blir därmed majoritetsägare i bolaget. Samtidigt meddelar BioGaia att de kommer att initiera flera forskningsprojekt i MetaboGen i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers.

 • Smartster blir publikt och startar crowdfunding

  [2018-03-27] Smartster ¿ Smartster Group AB (publ), som driver marknadsplatsen Smartster i 5 länder, tar nu nästa steg i sina förberedelser mot en listning genom att göra bolaget publikt och starta en crowdfunding kampanj om upp till 20,4 MSEK via Fundedbyme. I samband med att kampanjen går live idag, meddelar bolaget att mer än 10 MSEK är förtecknat och garanterat och att man ser fram emot ett stort intresse från allmänheten att delta i emissionen.

 • GU Ventures topprankas som en av världens främsta inkubatorer

  [2018-03-01] UBI Globals rankning av inkubatorer runt om i världen har nu avgjorts med det glädjande resultatet att GU Ventures har topprankats som en av de främsta inkubatorerna i världen tillsammans med tre andra svenska inkubatorer.

 • Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

  [2017-12-07] Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed rapport för tredje kvartalet 2017.

Fler nyheter

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2017-12-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?