Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pexa: Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Nyhet: 2017-05-05

Länk till Pexas delårsrapport

 

Sammanfattning av delårsrapport


Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 832 288 SEK (0).

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 256 133 SEK (-638 333).

- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07) före utspädning och -0,13 SEK (-0,07) efter utspädning.
 

- Soliditeten uppgick till 95,7 % (90,0).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-03-31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.


Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017


- PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett PExA 2.0-system och levererades under första kvartalet 2017.
Övriga händelser under det första kvartalet 2017


- Den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari 2017. På tvådagarsmötet i Göteborg deltog närmare 100 inter- nationella mötesdeltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner samt representanter från globala läkemedelsbolag.


- Under rubriken ”PExA andas kvalitet och affärs- mannaskap” publicerar den oberoende analys- tjänsten SvD Börsplus i slutet av januari 2017 en analys av Bolaget.


- PExA meddelar i februari 2017 att Bolaget genomfört kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. PExAs studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat.


- Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet 2017. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande FAS 2-program.


- PExA genomför ett kundmöte som bland annat resulterar i en inbjudan att delta på det internationella mötet ’The Future of Critical Care – A brainstorming Meeting’ som äger rum i Portugal i mitten av maj 2017. Bolaget kommer att delta på mötet och demonstrera PExAs teknologi.

- PExA planerar att arrangera ett satellitmöte i anslutning till ERS International congress, världens största lung- konferens, som äger rum i Milano i september 2017. PExAs möte kommer behandla nya och framtida forsk- ningsrön baserade på PExAs metod och internationellt tongivande forskare förväntas delta.

AV:

Nyheter

 • PExA har 5 abstracts godkända inför världens största lungkongress

  [2017-08-30] PExA AB (¿PEXA¿) meddelar att fem abstracts baserade på PExAs metod har godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano den 9-13 september 2017. Vid olika sessioner kommer forskare från Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och AstraZeneca presentera nya resultat där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har använts.

 • Alzinova slutför framgångsrikt projekt inför det finala prekliniska programmet och beviljas patent i Kanada

  [2017-08-22] Alzinova har slutfört en framgångsrik farmakologisk studie av ALZ-101-vaccinet i en djurmodell. Studien utvärderade olika doseringsintervall och typen av immunrespons som genererades.

 • PExA: Bolaget får order på PExA 2.0

  [2017-08-15] PExA AB ("PExA"), meddelar att Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund beställer sitt andra produktsystem, PExA 2.0. Det första levererades i början av 2017. Ordervärdet på det nya systemet uppgår till ca 335 000 kr och leverans ska enligt plan ske under tredje kvartalet 2017.

 • Nya publikationer med CELLINKs teknologier

  [2017-08-15] CELLINKs produkter har nyligen presenterats i flera nya publikationer av kunder och samarbetspartners. Publikationerna visar de fortsatta framstegen inom Bioprintning, samt hur CELLINKs produktsortiment hjälper till att påskynda forskning inom området.

 • Sixera tar in 10 mkr och investerarna köper flera delägares aktier

  [2017-08-10] Sixera Pharma AB (¿Sixera¿), som utvecklar en ny medicinering mot Nethertons syndrom ¿ en mycket ovanlig hudsjukdom hos barn, har just tagit in 10 mkr. Investerarna, som är välrenommerade inom läkemedelsbranschen, har även en option om att investera ytterligare 25 mkr. Investerarna har även köpt flera delägares aktier, bl.a. 2/3-delar av GU Ventures aktiepost.

 • Alzinova om erhållen H2020 finansiering och tilldelad coach

  [2017-08-10] Alzinova har påbörjat projektet ¿Novel Immunotherapeutic Vaccine for the treatment of Alzheimer¿s disease (IMMOVA)¿, för vilket bolaget erhöll finansiering genom EU:s Horizon 2020 SME instruments, steg 1. Europeiska kommissionen erbjuder, förutom bidraget, också en coach till projektet, som är Carol Routledge.

 • Seatwirl: bolaget söker affärsutvecklare och utvecklingsingenjör

  [2017-08-03] SeaTwirl AB utvecklar en ny typ av flytande vindkraftverk som är robust, enkelt och kostnadseffektivt. Bolaget är i en expansiv fas och söker därför en affärsutvecklare och en utvecklingsingenjör.

 • Seatwirl: firar två år i drift - grattis SEATWIRL S1!

  [2017-08-01] Den 22 Juli 2017 firade Seatwirl att SEATWIRL S1 varit i drift i två år. GU Ventures gratulerar bolaget till denna bedrift!

Fler nyheter

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2015-02-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?