Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pexa: Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Nyhet: 2017-05-05

Länk till Pexas delårsrapport

 

Sammanfattning av delårsrapport


Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 832 288 SEK (0).

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 256 133 SEK (-638 333).

- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07) före utspädning och -0,13 SEK (-0,07) efter utspädning.
 

- Soliditeten uppgick till 95,7 % (90,0).
Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-03-31. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.


Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017


- PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett PExA 2.0-system och levererades under första kvartalet 2017.
Övriga händelser under det första kvartalet 2017


- Den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari 2017. På tvådagarsmötet i Göteborg deltog närmare 100 inter- nationella mötesdeltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner samt representanter från globala läkemedelsbolag.


- Under rubriken ”PExA andas kvalitet och affärs- mannaskap” publicerar den oberoende analys- tjänsten SvD Börsplus i slutet av januari 2017 en analys av Bolaget.


- PExA meddelar i februari 2017 att Bolaget genomfört kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. PExAs studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat.


- Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet 2017. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande FAS 2-program.


- PExA genomför ett kundmöte som bland annat resulterar i en inbjudan att delta på det internationella mötet ’The Future of Critical Care – A brainstorming Meeting’ som äger rum i Portugal i mitten av maj 2017. Bolaget kommer att delta på mötet och demonstrera PExAs teknologi.

- PExA planerar att arrangera ett satellitmöte i anslutning till ERS International congress, världens största lung- konferens, som äger rum i Milano i september 2017. PExAs möte kommer behandla nya och framtida forsk- ningsrön baserade på PExAs metod och internationellt tongivande forskare förväntas delta.

AV:

Nyheter

 • CELLINK offentliggör kvartalsrapport för tredje kvartalet

  [2017-07-19] CELLINK AB (¿CELLINK¿ eller ¿Bolaget¿) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 mars 2017 ¿ 31 maj 2017 samt resultatet för de första nio månaderna.

 • CELLINK genomför riktad nyemission av B-aktier om 30 MSEK

  [2017-07-12] Styrelsen för CELLINK AB (publ) ("CELLINK" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets årsstämma den 29 september 2016, beslutat om en riktad nyemission till en minde grupp investerare om totalt 344 829 B-aktier.

 • Smartster förstärker styrelsen och tar in mer kapital

  [2017-07-12] Smartster (Smartster Group AB), som byggt en digital marknadsplats för erbjudanden i flera länder, har förstärkt styrelsen med Tommy Svensson som tidigare arbetat för bl.a. Hemtex, Lindex och Jetshop. Samtidigt har bolaget fyllt på kassan för dess fortsatta utveckling. Kapitalet om 6,3 MSEK kom från ett antal svenska och norska investerare med kompetens inom retail, fastighet och finans.

 • CELLINK tecknar distributionsavtal med Thermo Fisher Scientific ANZ

  [2017-07-11] CELLINK har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med en av världens största distributörer av laboratorieutrustning för Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar distribueringen av alla CELLINKs produkter och hjälper CELLINK att nå fler kunder i regionen.

 • VINNOVA befäster GU Ventures excellence med 4 mkr

  [2017-07-08] VINNOVA har utvärderat ett flertal inkubatorer under våren och har beslutat om att fortsatt bevilja stöd till bland annat GU Ventures med 4 mkr i det nationella excellence programmet för svenska inkubatorer.

 • Sök pengar till affärsidé som leder till minskad segregation!

  [2017-07-07] Har du en idé som leder till minskad segregation? Då finns det pengar att söka! Den 24:e augusti kl 13 står GU Ventures tillsammans med Mötesplats Social Innovation värd för Vinnovas informationsmöte i Göteborg kring utlysningen ¿Social innovation mot segregation¿.

 • Alzinova: Alzinova inleder EU finansierat SME instruments steg 1 projekt och tilldelas coach

  [2017-07-03] Alzinova har nu påbörjat projektet ¿Novel Immunotherapeutic Vaccine for the treatment of Alzheimer¿s disease (IMMOVA)¿, för vilket bolaget erhöll finansiering genom Horizon 2020 SME instruments steg 1. Europeiska kommissionen erbjuder, förutom bidraget, också en coach till projektet, som nu har utsetts.

 • Toleranzia: Uppdatering kring optimeringsarbetet avseende tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL1

  [2017-07-03] Efter att ha genomfört ett flertal förändringar i tillverkningsprocessen för bolagets läkemedelskandidat TOL1 har Toleranzia nu uppnått en betydligt renare produkt som bedöms uppfylla de kvalitetskrav som ställs på biologiska läkemedel. Arbetet med att förbättra produktiviteten och utbytet i processen fortgår i samarbete med extern expertis ¿ Leads To Development SARL (¿L2D¿). Denna ytterligare optimering medför att den tidigare meddelade övergripande tidplanen kommer att förskjutas något. Första kliniska studie planeras att starta 2019.

Fler nyheter

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2015-02-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?