Till startsida
Webbkarta

Ny gemensam idétävling för lärosätena i Väst

Nyhet: 2011-08-25

Lärosätenas Idétävling Väst (LIV) är en helt ny idétävling som riktar sig till forskare vid lärosätena i Västsverige. Tävlingen arrangeras under 2011 av Innovationskontor Väst och GU Holding AB i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping och Sveriges Lantbruksuniversitetet i Skara.

Syftet med tävlingen är att bidra till att allmänt vidga synen på nyttiggörande och dess betydelse för forskningen, samt ge forskare möjligheten att testa nya former för nyttiggörande. På så sätt kan ännu fler forskningsresultat komma samhället tillgodo. En central roll i processen har lärosätenas innovationsrådgivare som hjälper forskarna att komma fram till vilka vägar till nyttiggörande som kan vara mest framkomliga.

- Som ett led i att vara en nyskapande professionslärosäte där samverkan med den offentliga sektorn och näringslivet ses som en viktig väg i att bidra till att stärka regionens tillväxt, är LIV en utmärkt metod för Högskolan i Borås att tillsammans med övriga högskolor och universitet utveckla stödet för de forskare som vill nyttiggöra sina resultat. Genom att högskolor och universitet gemensamt aktivt jobbar för att motivera våra forskare, kan vi således bidra till att stärka forskningens roll i regionutvecklingen. Det skall bli oerhört intressant att se vad LIV kan komma att resultera i, menar Staffan Lööf, utvecklingsdirektör på Högskolan i Borås.

En jury tar fram 1-3 pristagarna men även allmänheten kan vara med att påverka genom ett specialpris. Tävlingen drar igång nu och sista ansökningsdag är 6 november 2011.
Även om den gemensamma tävlingen är ny har erfarenheter hämtats från en tidigare, liknande satsning på Göteborgs universitet.
- GU Holding AB har på uppdrag av Göteborgs universitet och i samarbete med Västra Götalandsregionen, startat och arrangerat idétävlingar sedan 2006. Satsningen har resulterat i att GU Holding idag investerat i ett antal projekt och bolag som alla deltagit i idétävlingen. Tävlingen har lett till att forskare börjat tänka i nya banor kring sin forskning, och den har varit ett bra sätt att finna unika och kommersialiseringsbara idéer. Därför glädjer det mig att Innovationskontoret Väst, tillsammans med lärosätena i regionen, med stöd av våra erfarenheter arrangerar en gemensam idétävling . Min förhoppning är att vi genom Innovationskontor Väst, gemensamt medverkar för att bli bättre på att nyttiggöra den forskningen som syftar till att tillämpas i samhället, säger Margareta Wallin Peterson, prorektor vid Göteborgs universitet.


För mer information:

Isabel Fernandes, GU Holding AB, isabel.fernandes@holding.gu.se eller Lena Holmberg, Innovationskontor Väst, lena.holmberg@chalmers.se
 

 


 

AV: Isabel Fernandes

Nyheter

 • GU Holding byter namn till GU Ventures

  [2015-08-28] I år firar GU Holding 20 år som inkubator och investerare i tidiga nya affärsidéer med anknytning till Göteborgs universitet. Verksamheten har expanderat kraftigt och vår inkubator- och investeringsverksamhet är nu rankad som topp 10 i Europa. För att visa att vi är mer än ett traditionellt holdingbolag byter vi nu bolagsnamn till GU Ventures.

 • Alzinova söker affärsinriktad VD med erfarenhet inom bioteknik

  [2015-08-18] Vi söker omgående en affärsinriktad och entreprenöriell VD med erfarenhet inom bioteknikområdet till Alzinova AB, som bedriver forskning och utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom ¿ en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas.

 • GU Holdings nyhetsbrev sommaren 2015

  [2015-08-13] Sommaren har varit händelserik hos oss och våra bolag. Läs gärna vårt nyhetsbrev.

 • Österberg tar trio till börsen - artikel i Affärer i Väst

  [2015-08-07] Österberg tar trio till börsen - artikel i Affärer i Väst

 • Ny styrelse i GU Holding publicerat på Affärer i Väst

  [2015-08-05] Vid årsstämman för GU Holding valdes en ny styrelse för bolaget. Affärer i Väst har genom journalisten Martin Holmberg publicerat en artikel om styrelsen.

 • Metabogen AB:s grundare om att tarmbakterier bidrar till lyckad fetmakirurgi

  [2015-08-04] Metabogen AB:s grundare har släppt en forskningsrapport om att tarmbakterier bidrar till lyckad fetmakirurgi. Fetmakirurgiska ingrepp innebär också en gynnsam förändring av tarmfloran. I en ny studie visar Fredrik Bäckhed och hans team vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och Chalmers att de gynnsamma förändringarna varar över lång tid.

 • Alzinova finansierat för nästa utvecklingssteg och inför notering på AktieTorget

  [2015-08-03] Alzinova har genomfört en riktad nyemission om cirka 5 MSEK, som övertecknades av befintliga delägare och av ett flertal nya investerare. Kapitalet ska användas till att genomföra nästa utvecklingssteg av bolagets pre-kliniska utvecklingsprogram för dess behandling av Alzheimers sjukdom, samt den planerade noteringen på AktieTorget.

 • Toleranzia tar in kapital och förbereder för notering på AktieTorget

  [2015-07-29] Toleranzia har attraherat 6 MSEK i en riktad nyemission för sitt pre-kliniska utvecklingsprogram för toleransbehandling av den sällsynta neuro-muskulära sjukdomen Myastenia Gravis. Kapitaltillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i verksamheten fram till den listningsemission som bolaget planerar och inför notering på AktieTorget.

Fler nyheter

Till sidans topp