Till startsida
Webbkarta

GU Holdings resultat för 2011

Nyhet: 2012-02-06

2011 var ett aktivt år för GU Holding och portföljen. GU Holding gjorde en framgångsrik avyttring av delar av vårt innehav i I-Tech AB, som är ett av våra mer mogna bolag. Vi tackar delägarna i I-Tech för deras stöd, såsom Volvo Technology Transfer, Mintage Scientific, m.fl. GU Holding har fortfarande en mindre andel kvar i I-Tech AB och vi är övertygade om att bolaget kommer att utvecklas positivt framöver, särskilt med stöd av de nya delägarna Aquamarine och Almi Invest i Västsverige.

GU Holding gjorde 6 nyinvesteringar under 2011. Nyinflödet av idéer var lägre än tidigare men av hög kvalitet, vilket innebar att vi utvärderade en stor del av dessa idéer. Vi har också med oss flera intressanta projekt i genomlysnings- och investeringsfas in i 2012.

Innehaven utvecklades överlag väl under 2011 och särskilt kan omnämnas affären som MIVAC Development gjorde med ett belgiskt läkemedelsbolag. GU Holding gjorde hela 9 följdinvesteringar under 2011.

Arbetet fortsatte med att renodla portföljen och innehaven Gastrolink, Hendevo, Mare Novum, Växtskydd samt GU Holding Invest avvecklades eller såldes.

Kontakta: Jesper Dahlberg, Portföljansvarig, jesper.dahlberg@holding.gu.se eller 031-786 55 30.
 

AV: Jesper Dahlberg/Klementina Österberg

Nyheter

 • GU Ventures får fortsatt stöd i VINNOVAs nationella inkubatorprogram

  [2015-10-08] VINNOVA har beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer i Sverige. GU Ventures är en av dem som får stöd. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag.

 • Teckning av optioner i Alzinova av serie 2015/2018

  [2015-10-07] Vid extra bolagsstämma i Alzinova AB (¿Alzinova¿) den 21 september 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar i bolaget. Emissionen, vilken omfattade högst 125 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 • SeaTwirl i tidningar och TV

  [2015-10-07] SeaTwirl har intervjuats vid sitt pressmöte i SVT Västnytt med den S1-produkt som de sjösatt utanför Lysekil, liksom artiklar har publicerats i tidningarna Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

 • PExA delger utfall i nyemission inför notering på AktieTorget

  [2015-10-07] PExA delger utfall i nyemission inför notering på AktieTorget

 • Invigning av SeaTwirls unika havsbaserade vindkraftverk

  [2015-10-01] Sverigepremiär: GU Ventures inkubatorbolag SeaTwirl bjuder in till presstress. Följ med till havs på invigningen av Sveriges enda vertikala havsbaserade flytande vindkraftverk! Konstruktionen är helt unik och kommer totalt att förändra vår syn på hur offshore vindkraftverk kommer att se ut i framtiden.

 • Småskalig kärnfusion kan bli ny energikälla

  [2015-09-25] Om Prof Leif Holmlids och GU Ventures affärsprojekt Ultradese som bygger en ny typ av små energikällor baserat på kärnfusion. Igår släpptes pressreleasen om denna upptäckt från Göteborgs universitet, som vi jobbat med i tre-fyra år redan.

 • GU Ventures satsar på IT-lösningar för morgondagens hälsa

  [2015-09-23] Vi på GU Ventures arbetar med att utveckla idéer från Göteborgs universitet till kommersiella verksamheter och vi vill gärna komma i kontakt med dig som har en bra idé inom området e-hälsa.

 • Finwire intervju och filmning av PExA!

  [2015-09-17] Finwire TV besökte PExA 14 sept och resultatet av deras filmer finns på YouTube. Dessutom har Finwires journalist Mats Hård intervjuat PExAs VD Erik Ekbo.

Fler nyheter

Till sidans topp