Till startsida
Webbkarta

GU Holding samarbetar med Innovationskontor Väst i två pilotprojekt

Nyhet: 2011-06-27

GU Holding och Innovationskontor Väst kommer under 2011 att tillsammans leda två pilotprojekt i samarbete med sex andra lärosäten i regionen.

Pilotprojektet vill arbeta med att förändra attityder hos forskare och få dem att öppna ögonen för andra vägar än de strikt vetenskapliga. Detta har GU Holding arbetat med under flera år i projektet MAGU (Metodutveckling och attitydpåverkan vid Göteborgs universitet) som har delfinansierats av VGR. Där nåddes stor framgång med koncepten Idétävling och tidskriften Forskare & Företag.

Mot bakgrund av framgångarna skall nu GU Holding tillsammans med Innovationskontor Väst fortsätta utveckla koncepten och har erbjudit alla lärosäten i Väst att ta del av partnerskapet. Första insatsen är en gemensam idétävling – Lärosätenas Idétävling Väst (LIV). Tävlingen arrangeras av Innovationskontor Väst och GU Holding i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

LIV är en idétävling för forskare, professorer och doktorander knutna till de medverkande lärosätena, som vill realisera och nyttiggöra sitt forskningsresultat. LIV skall uppmuntra idégivare till att testa idéer ur ett nyttiggörandeperspektiv. Ansökningsdeadline är den 6 november 2011. För mer information: www.holding.gu.se.

Inom GU Holdings tidigare projekt MAGU och idétävling, deltog många idégivare under de fyra projektåren. Idag ingår tre idéer som tävlat och vunnit idétävlingen i GU Holdings portfölj - två som bolag och ett som affärsprojekt.

- Vi vill nu med LIV använda oss av GU Holdings tidigare erfarenheter, slå våra kloka huvuden ihop, och ge forskare möjligheten att testa sina idéer. Förhoppningsvis leder LIV till ett antal nya idéer vid samtliga lärosätena. Idéer som på ett eller annat sätt kan komma samhället till nytta, säger Isabel Fernandes, projektledare i LIV och POW (se nedan), tidigare projektledare i MAGU.

Den andra insatsen POW – Publikation och Webb kommer att skapa en gemensam artikelbank som de olika lärosätena kan använda sig av i olika sammanhang. Artiklarna ska ta upp goda exempel och förebilder. Syftet är att genom intressanta artiklar uppmuntra och stimulera forskare att ta ett aktivt ansvar inför sitt forskningsresultat. Vilka lärosäten, förutom Göteborgs universitet och Chalmers som kommer att ingå är inte fastställt. Insatsen förväntas komma igång i höst.

- Nyttiggörande och innovation stärker forskningen. Med LIV och POW kan vi ännu bättre synliggöra bredden i de möjligheter som finns för forskare att nyttiggöra sin forskning. En viktig uppgift för Innovationskontor Väst är att fånga upp goda erfarenheter och sprida dem, varför vi är speciellt glada över samarbetet med GU Holding och möjligheten att nyttja deras kompetens från MAGU, säger Lena Holmberg, innovationsrådgivare på Innovationskontor Väst.

För mer information: Isabel Fernandes, projektledare, isabel.fernandes@holding.gu.se eller 031-786 51 58, eller Lena Holmberg, projektansvarig, Innovationskontor Väst, lena.holmberg@chalmers.se eller 0702-19 21 86.

 

AV: Isabel Fernandes

Nyheter

 • GU Ventures får fortsatt stöd i VINNOVAs nationella inkubatorprogram

  [2015-10-08] VINNOVA har beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer i Sverige. GU Ventures är en av dem som får stöd. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag.

 • Teckning av optioner i Alzinova av serie 2015/2018

  [2015-10-07] Vid extra bolagsstämma i Alzinova AB (¿Alzinova¿) den 21 september 2015 beslutades att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelsemedlemmar i bolaget. Emissionen, vilken omfattade högst 125 000 teckningsoptioner av serie 2015/2018, skedde med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 • SeaTwirl i tidningar och TV

  [2015-10-07] SeaTwirl har intervjuats vid sitt pressmöte i SVT Västnytt med den S1-produkt som de sjösatt utanför Lysekil, liksom artiklar har publicerats i tidningarna Dagens Industri och Göteborgs-Posten.

 • PExA delger utfall i nyemission inför notering på AktieTorget

  [2015-10-07] PExA delger utfall i nyemission inför notering på AktieTorget

 • Invigning av SeaTwirls unika havsbaserade vindkraftverk

  [2015-10-01] Sverigepremiär: GU Ventures inkubatorbolag SeaTwirl bjuder in till presstress. Följ med till havs på invigningen av Sveriges enda vertikala havsbaserade flytande vindkraftverk! Konstruktionen är helt unik och kommer totalt att förändra vår syn på hur offshore vindkraftverk kommer att se ut i framtiden.

 • Småskalig kärnfusion kan bli ny energikälla

  [2015-09-25] Om Prof Leif Holmlids och GU Ventures affärsprojekt Ultradese som bygger en ny typ av små energikällor baserat på kärnfusion. Igår släpptes pressreleasen om denna upptäckt från Göteborgs universitet, som vi jobbat med i tre-fyra år redan.

 • GU Ventures satsar på IT-lösningar för morgondagens hälsa

  [2015-09-23] Vi på GU Ventures arbetar med att utveckla idéer från Göteborgs universitet till kommersiella verksamheter och vi vill gärna komma i kontakt med dig som har en bra idé inom området e-hälsa.

 • Finwire intervju och filmning av PExA!

  [2015-09-17] Finwire TV besökte PExA 14 sept och resultatet av deras filmer finns på YouTube. Dessutom har Finwires journalist Mats Hård intervjuat PExAs VD Erik Ekbo.

Fler nyheter

Till sidans topp